Vilka vi är

Vi är serviceinriktade elektriker som bryr sig.

Mer om oss

Ett företag som alltid är tillgängliga, flexibla och serviceinriktade.

FMS Energi & EL AB startades i januari 2020 av FMS Bygg och Fastighetsservice AB. FMS Energi & EL AB har välutbildade och serviceinriktade elektriker som ser till att dina entreprenader utförs med omsorg och hög kvalitet. Vi väljer enbart material av högsta standard som uppfyller regler och krav som ställs på vår bransch.

Långsiktiga relationer och goda arbetsmetoder.

Vi riktar oss främst mot företag, brf: er och fastighetsägare men tveka inte att höra av dig som privatperson så ser vi vad vi kan hjälpa er med. Vi utför alla typer av elinstallationer. Vill ni bygga om ert kontor, lager, trapphus mm är vi gärna där och besvarar eventuella frågor och berättar gärna närmare om hur vi som elföretag kan hjälpa er. Kontakta oss så hittar vi en passande lösning!

Vårt mål är att ”om du är nöjd så är vi nöjda”. För att säkerhetsställa en lång och trevlig relation krävs att vi gör vårt yttersta så era förväntningar och krav uppfylls. Genom att tillsammans med beställare gå igenom projekten innan uppstart så tar man bort många moment som kan försvåra produktionen.

Hållbarhet

Vi anser att allt arbete inom byggsektorn per automatik innebär ett miljöansvar.

Vårt företag använder det av Installatörsföretagen upprättade dokument gällande som kvalitetssystem, vilket bygger på Elsäkerhetsverkets krav och regler. Vår övertygelse är att vi med genomtänkt resursanvändning kan bidra till att verka för en minskad miljöpåverkan.

För oss är det självklart att undvika material och metoder med miljörisker. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare, men säkerställer även att våra leverantörer och underentreprenörer är uppdaterade på gällande krav och lagstiftning.

Kvalitetspolicy

Genom ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet ska vi leverera kundanpassade tjänster med hög kvalitet inom projektledning, installation och kvalitetsansvar. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och genom att säkerställa deras engagemang och kompetens vill vi garantera resultat som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

  • För att uppnå kundens behov och förväntningar sätter vi kunden i fokus i varje situation
  • Vi har samma höga krav på våra samarbetspartners som vårt eget
  • Eventuella klagomål eller reklamationer hanteras alltid med prioritet i syfte att kvarhålla kundens förtroende och vår kvalité

Kvalitetsmål

Att leverera produkter och tjänster av sådan kvalité att dem till fullo tillgodoser avsedd funktion, kundens behov, krav och förväntningar och motsvarar myndigheters krav.

  • Vi har kunden och deras behov i fokus i alla projekt
  • Vi levererar på utlovad tid
  • Vi strävar efter nöjda kunder och personal samt att minimera besiktningsanmärkningar

För att kunna upprätthålla en genomgående hög kvalitetsstandard av företagets produktion ser vi alltid till att hålla oss uppdaterade på aktuella lagar och föreskrifter inom branschen, och ta hänsyn till våra intressenters krav i upprättandet av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Meny